vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Uwaga Gimnazjaliści!!!

05.07.2015
Zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół i oddziałów. Jeśli znalazłeś się na liście zakwalifikowanych musisz w okresie od 3 lipca do 7 lipca do godz. 10.00 dostarczyć do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli w wyżej wymienionym okresie nie dostarczysz tych dokumentów nie znajdziesz się na liście przyjętych i stracisz miejsce w tej szkole. Nie zwlekaj z dostarczeniem oryginałów do ostatniej chwili. W dniu 8 lipca o godz. 9.00 zostaną ogłoszone listy przyjętych. Jeśli jesteś kandydatem, który niestety nie został nigdzie zakwalifikowany musisz poczekać do terminu ogłoszenia list przyjętych (8 lipca godz. 9.00) i sprawdzić w systemie, w której szkole są wolne miejsca. Zgłosisz się tam z oryginałami dokumentów, a szkoła zdecyduje o Twoim przyjęciu.

04.07.2015

WAKACJE !!!

04.07.2015
:-)

04.07.2015

04.07.2015
Poprzednia strona